REKOMENDACJE

Honda Poland


Firma Honda Poland jest związana współpracą z Agencją Moto Target od roku 2004. W tym czasie pracownicy Agencji realizowali dla nas zadania związane z pięcioma edycjami kwartalnika „Magazyn Honda”. Od roku 2006 Agencja Moto Target zajmuje się pełną redakcją i wydaniem pisma lojalnościowego Magazyn Hondy „Emocje”.

 

Meredith


I have to tell you I think you are doing a great job with your local content of „Freedom” and „Dodge”. I wish some other countries – and they include a few big ones – would follow your example. Although I do not read Polish, I get a real flavour for the passion of the brands through the excellent photography, and there’s a good balance between product information and human interest. Congratulations once again on a really professional job.

Tony Cheverall
Meredith – International Publications Director

AUTOTRAPER


3.12.2011

Agencja Moto Target świadczy dla firmy Autotraper Sport Service usługi w zakresie Public Relations, prowadzenia centrum prasowego, redagowania i dystrybucji informacji do różnych grup odbiorców. Firma prowadzi także dla marki Autotraper kampanie budowania publicznego wsparcia i pozycji tzw. „lidera opinii”. W trakcie współpracy przekonaliśmy się o wysokich kwalifikacjach pracowników agencji Moto Target oraz doskonałej znajomości narzędzi PR, pozwalających skutecznie udoskonalać wizerunek naszej firmy. Zadania powierzane agencji Moto Target są realizowane terminowo, sumiennie, z zachowaniem wymogów umowy, a zarazem z wielką pasją, co niewątpliwie wpłynęło na ich skuteczność.

Z pełnym przekonaniem możemy rekomendować agencję Moto Target jako rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego, wdrażającego oryginalne i trafne rozwiązania.

13.04.2006

Agencja Informacyjna Moto Target od roku 2005 redaguje dla klientów firmy Autotraper Sport Service ekskluzywny kwartalnik firmowy „Autotraper Magazyn”. Kwartalnik jest autorskim projek­tem Agencji Moto Target, przygotowanym i realizowanym od podstaw we współpracy z działem marketingu naszej firmy. Agencja gwarantuje dostarczenie i selekcję materiałów tekstowych i fotograficznych, profesjonalny skład komputerowy i logistyczną opiekę nad przygotowaniem do druku i drukiem całego nakładu. Komfort współpracy z Agencją Moto Target wynika z dziennikar­skich doświadczeń redaktorów oraz ich ciągłych kontaktów z najnowszymi informacjami technicz­nymi i rynkowymi branży motoryzacyjnej.