DZIAŁANIA CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu


U podstaw każdej firmy funkcjonują idee, nie zawsze jasne dla klientów i partnerów biznesowych. Kampanie CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) pozwalają na podkreślenie ważnych dla Państwa firmy wartości prospołecznych, możliwych do realizacji w tak ważnych dziedzinach, jak ekologia, edukacja, rozwój pracowników, polepszanie jakości życia społeczności lokalnych itp.

W ramach kampanii CSR Moto Target PR dąży do zidentyfikowania takich obszarów i proponuje stosowne działania, mające na celu skupienie uwagi społeczności, otoczenia biznesowego i samych pracowników firmy na nadrzędnej propagowanej idei. Dobrze skonstruowana i odpowiednio zrealizowana kampania CSR może stać się pretekstem do budowy trwałego, pozytywnego wizerunku firmy przez wiele lat.