DLA ŁÓDŹKICH DEALERÓW

Magazyn łódzkich dealerów


ProMOTOR_32127.jpg

Jesteśmy wydawcą lokalnego magazynu B2B „ProMOTOR”
redagowanego z myślą o przedsiębiorcach.

PROMOTOR
CYKL: kwartalnik
NAKŁAD: 2,5 tys. egz.
OBJĘTOŚĆ: 48 str. + 4
OKŁADKA: folia błyszcząca