DLA ORBISU

Dla hoteli sieci Orbis


Around_16897.jpg

Uczestniczymy w projekcie realizowanym przez agencję EGR dla Orbisu. Wysokonakładowy magazyn „Around The World” powstaje z udziałem naszych dziennikarzy. Jesteśmy też zewnętrzną agencją sprzedającą powierzchnię reklamową na stronach pisma.

AROUND THE WORLD
CYKL: kwartalnik
NAKŁAD: 40 tys. egz.
OBJĘTOŚĆ: 48 str. + 4
UKAZYWAŁ SIĘ od 2008 roku, projekt zawieszony