KOMUNIKACJA PRZEMIAN

Komunikacja przemian


Zmiany bardzo często są źródłem napięć, które mogą wpłynąć na zachwiania pozycji nawet ustabilizowanych marek. Restrukturyzacje, fuzje czy też przejęcia mogą wywołać poczucie braku równowagi zawodowej pracowników czy partnerów biznesowych. Wsparcie zachodzących przemian odpowiednią kampanią informacyjną pozwala przedstawić przebieg procesu, problemy, które rozwiązuje i spodziewane efekty. Wszystkie te elementy uwiarygodniają firmę w jej otoczeniu biznesowym i pozwalają przeprowadzić konieczne zmiany w sposób płynny i czytelny.